Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Monter Schoonmaak kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Monter Schoonmaak, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Monter Schoonmaak verstrekt. Monter Schoonmaak kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

K

Uw voor- en achternaam

K

Uw adresgegevens

K

Uw telefoonnummer

K

Uw e-mailadres

K

Uw IP-adres

K

Uw gedrag op deze website

WAAROM Monter Schoonmaak GEGEVENS NODIG HEEFT

Monter Schoonmaak verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Monter Schoonmaak uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Monter Schoonmaak GEGEVENS BEWAART

Monter Schoonmaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Monter Schoonmaak verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Monter Schoonmaak worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Monter Schoonmaak gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Monter Schoonmaak maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Monter Schoonmaak bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Monter Schoonmaak te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Monter Schoonmaak heeft hier geen invloed op. Monter Schoonmaak heeft Google geen toestemming gegeven om via Monter Schoonmaak verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Monter Schoonmaak zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Monter Schoonmaak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Monter Schoonmaak maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Monter Schoonmaak verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Monter Schoonmaak op via [email protected].

Monter-schoonmaak.nl is een website van Monter Schoonmaak.

Monter Schoonmaak is als volgt te bereiken:

Postadres: Kolkweg 22 m, Lelystad
Vestigingsadres: Kolkweg 22 m, Lelystad
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65850718
Telefoon: 06-24375483
E-mailadres: [email protected]